L8: Lege udenfor

Det kan du se på siden:

(Lehrkraft kann das Bild nutzen, um den Text vorzustellen. Die Flashcards können auch eingesetzt werden.)

Paul og Emma leger udenfor på legepladsen. Fjolle er også med.  På legepladsen ser du et stykke træ, en vippe, en rutsjebane, en klatreborg, en bænk, et træ, blomster, et vandbassin, en traktor og legetøj. Først klatrer Paul og Emma på et stykke træ. Så vipper de. En fugl i træet synger. Bagefter klatrer Paul og Emma på klatreborgen og rutsjer på rutschebanen. Paul og Emma bygger med skovl og spand et sandslot. Ved vandbassinet ser de et papirskib. Så går Paul og Emma hjem sammen med Fjolle.

 

Vorentlastung:

Vor der Arbeit mit der Seite sollten die neuen Wörter der Seite vorgestellt werden. Zusätzlich sind Verben einzuführen, damit die Seite und das eigene Spielen besser beschrieben werden können.

 • AB Flashcards „lege udenfor“ und Verben

 

Vi snakker om billedet:

 

Hvad ser du?  Jeg ser...

Hvor er...? ... er (under, på, i, mellem, ved siden af, foran, bagved)...

Hvad laver du på legepladsen?

Din tid

 • Tegn din drømme-legeplads
 • Fortæl om din legeplads
  • På min legeplads er der...
  • Der er...
  • På legepladsen kan jeg... (Nutzung der Verben)

 

En samtale

Paul og Emma snakker på legepladsen.

Paul: Se! Der er et stykke træ! Skal vi klatre?

Emma: God ide! Jeg vil først!

Paul: Bagefter klatrer vi på klatreborgen, ok?

Emma: Ok, men jeg har også lyst til at vippe.

Paul: Ja, det gør vi! Skal vi så gynge?

Emma: Men Paul, der er ingen gynge! Vi kan bygge et sandslot! Er du med?

Paul: Ja, det er jeg.

Emma: Se Paul! Der er et papirskib i vandbassinet!

Paul: Å, skal vi folde et papirskib?

Emma: Ja, vi går hjem og folder et papirskib!

Paul: Kom så Fjolle, vi går hjem!

 

Lyt!

Dialog L8

 

Din tid

 

Sange, rim og remser, spil:

Fisker, Fisker (Brug de nye verber!) (http://www.kulturakademi.de/grenzland/liedersammlung/)

Weitere Spielideen

 • Pantomimespiel mit den Verben
 • Bilder mit Spielplätzen ausstellen und von den Kindern präsentieren lassen. (Det er min legeplads. På min legeplads kan man… Der er...)
 • Papierschiffchen schwimmen lassen

Ordlisten

en bænk

eine Bank

et træ

ein Baum

et stykke træ

ein Stück Holz

en plante

eine Pflanze

en spand

ein Eimer

en skovl

eine Schaufel

et skib

ein Schiff

en vippe

eine Wippe

en klatreborg

eine Kletterburg

en traktor

ein Traktor

 

 

Weitere Vokabeln:

 

en gynge

eine Schaukel

et papirskib

ein Papierschiff

et vandbassin

ein Wasserbehälter/

at folde

falten